Energiebesparing 2023 in Spanje

In de afgelopen jaren heeft Spanje een aanzienlijke groei doorgemaakt in de toepassing van hernieuwbare energie, waarbij zonnepanelen een van de fundamentele pijlers zijn in deze opmars naar meer duurzaamheid. Tegen 2023 zal het land zijn positie als leider in het gebruik van zonne-energie hebben geconsolideerd, wat aanzienlijke economische en milieuvoordelen oplevert door energiebesparingen.

Dankzij technologische ontwikkeling en institutionele steun heeft de zonne-energiesector een ongekende expansie doorgemaakt. Steeds meer huishoudens, bedrijven en instellingen kiezen voor de installatie van zonnepanelen op hun huizen en gebouwen, waardoor ze echte micro-energiecentrales worden. Naar schatting zal in 2024 een groot percentage van de Spaanse huizen dit systeem voor het opwekken van schone energie hebben.

Deze hausse in zonne-energie heeft een directe impact gehad op energiebesparingen in Spanje. Door autonoom en duurzaam elektriciteit te produceren, verminderen gebruikers hun afhankelijkheid van het conventionele elektriciteitsnet en dus ook hun traditionele energieverbruik. Dit vertaalt zich in een aanzienlijke verlaging van de kosten voor elektriciteit, waardoor gebruikers aanzienlijk kunnen besparen op hun maandelijkse factuur.

Naast de economische besparingen heeft de massale toepassing van zonnepanelen in het land geleid tot een aanzienlijke vermindering van vervuilende uitstoot. Door de verbranding van fossiele brandstoffen te vermijden, wordt de uitstoot van broeikasgassen verminderd, wat bijdraagt aan de strijd tegen klimaatverandering. Deze vermindering van de koolstofvoetafdruk van Spanje heeft het land gepositioneerd als een van de leiders in het koolstofvrij maken van zijn energiematrix.

6kW zonne-installatie in Torrevieja
6kW zonne-installatie in Torrevieja

De energiebesparingen van zonnepanelen in Spanje in 2023 zijn niet alleen ten goede gekomen aan individuele gebruikers, maar ook aan de nationale economie als geheel. De afname van het elektriciteitsverbruik heeft de opwekkingscapaciteit van het elektriciteitssysteem ontlast, waardoor miljoenen aan investeringen in energie-infrastructuur zijn vermeden. Bovendien heeft de export van overtollige zonnestroom het land extra inkomsten opgeleverd.

Kortom, in 2024 staat Spanje op een cruciaal moment in de overgang naar een duurzamer en efficiënter energiemodel. Energiebesparingen door zonnepanelen zijn een ware revolutie die ongekende economische en milieuvoordelen oplevert. Dankzij deze technologie is het land erin geslaagd zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, zijn koolstofvoetafdruk te verkleinen en het energiebeheer van zijn huizen en bedrijven te verbeteren.

Volgens het jaarverslag 2023 over fotovoltaïsche zelfconsumptie, gepresenteerd door de Association of Renewable Energy Companies (APPA), waarin alle belangrijke aspecten van zonne-zelfconsumptie in Spanje worden besproken, bedroeg de gemiddelde residentiële installatie in 2023 4,7 kilowatt vermogen, met een gemiddelde investering van 7.085 euro, waardoor elke zelfconsument in 2023 gemiddeld 977 euro bespaarde.

Scroll naar boven
Contact WhatsApp
Kunnen we je ergens mee helpen?