Europa kommer att inleda en solrevolution: Solpaneler på varje tak!

Europa tar ett stort steg mot hållbar energi i och med antagandet av direktivet om byggnaders energiprestanda. Denna milstolpe föreskriver att alla nya byggnader senast 2030 måste vara utsläppsfria, och senast 2050 kommer detta mål att utvidgas till att omfatta alla befintliga byggnader.

En av de branscher som mest sannolikt kommer att gynnas av detta direktiv är solenergi, eftersom Europa kommer att fylla sina tak med solpaneler under de kommande åren. Europeiska kommissionen har lagt fram denna åtgärd som en del av sin strategi för solcellstak, i syfte att motverka energikrisen.

Från och med nu kommer solpaneler att krävas på alla nya offentliga och kommersiella byggnader senast 2026. Dessutom kommer det att vara obligatoriskt på nya bostadshus från 2029, på icke-bostadshus som genomgår större renoveringar från 2027 och på befintliga offentliga byggnader gradvis fram till 2030.

Det innebär att egenförbrukningen av solenergi kommer att öka under de kommande åren tack vare detta direktiv. Men genomförandet av denna åtgärd gynnar inte bara solindustrin, utan stärker också integrationen av solcellsanläggningar i byggnadskonstruktionsprocesser. Till exempel kommer takkonstruktioner inom en snar framtid alltid att åtföljas av installation av solpaneler, vilket kommer att minska kostnaderna och göra bästa möjliga användning av den befintliga arbetskraften.

Jan Osenberg, policyrådgivare på SolarPower Europe, säger att denna åtgärd är ett viktigt steg mot en framtid där det är lika vanligt att ha solceller på taket som att ha en tvättmaskin. Han betonar också vikten av ett effektivt genomförande av direktivet i byggpraxis och krav, samt tillgång till privata finansieringslösningar för att stödja innovativa lösningar som solenergi på byggnadsfasader.

Kort sagt, Europa förbereder sig för att installera solpaneler på de flesta av sina byggnader under de kommande åren. Bilden från himlen kommer att vara ett Europa som satsar på hållbarhet och ren energi.

Rulla till toppen
Kontakta WhatsApp
Kan vi hjälpa dig med något?